ปทุมธานี

  • สั่งอาหารขั้นต่ำ 4 กล่องขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 กล่อง

  • สั่งอาหารตั้งแต่ 9 กล่องขึ้นไป