กล่องอาหารสามารถเข้าไมโครเวฟได้ไหม

  • กล่องอาหารของเราสามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะ

  • โดยตั้งไฟไว้ที่ไม่เกิน 800 W หรือ ใช้ไฟปานกลาง ก่อนนำเข้าไมโครเวฟให้เปิดฝาออกมาเล็กน้อย เพื่อให้มีช่องระบายความร้อนนะคะ