สามารถระบุเวลาจัดส่งได้ไหม

  • ทางลูกค้าสามารถระบุเวลาที่ต้องการรับอาหารได้ค่ะ แต่จะระบุได้เป็น รับก่อน หรือ หลังค่ะเช่น ลูกค้าต้องการได้อาหารช่วง 11 โมง ทางร้านจะระบุไปให้ว่าต้องการรับอาหารก่อน 11 โมงเช้า เป็นต้นค่ะ