อาหารเก็บได้กี่วัน

  • เก็บได้ในตู้เย็นช่องธรรมดา 3-7 วัน
  • เก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็ง(ฟรีซ) 7-15 วัน

 

** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในตู้เย็นต้องอยู่ที่ประมาณ 5 องศานะค้า**